Kontaktai


Registratūros telefonas: (8 315) 71413

Faksas: (8 315) 28568

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šabloną, nenaudojant lietuviškų simbolių:

vardo pirma raidė.pavardė@pspc.lt (v.pavarde@pspc.lt)

Administracija

Pareigos

Vardas pavardė

Darbo telefonas

Vietinis

Direktorė

 Giedrė Ilgūnaitė

71412

401

Direktoriaus pavaduotojas

Albinas Čelkonas

71412

427

Vyriausioji finansininkė

Marytė Mačiukienė

28589

403

Vyriausioji specialistė

Aldona Jegelevičienė

75412

402

Buhalterė

Ona Lisauskienė

28586

405

Administratorė

Jolita Jagorovienė

71412

412

Vyresnioji sveikatos statistikė

Asta Andrijauskienė

71089

406

Sveikatos statistikė, kasininkė

Dovilė Berškienė

71089

406

Sandėlininkė

Rimutė Krasinskienė

28586

405

Laboratorija

Vida Bendorytė

Rasa Rinkevičienė

70261

407

Vairuotojai

Artūras Piličiauskas

Vytautas Stiklius

 

429

Darbo saugos specialistas

Giedrius Šimas

 

 

Kompiuterinių sistemų specialistas

Arvydas Balkus

28587

404

Skiepų kabinetas

Edita Jankauskienė 

28575

426

Vyr. slaugos administratorė

Kristina Vyšniauskienė

72412

425

Valytojos

Vaida Moncienė

Neringa Čyžienė

 

 

 

Gyventojus aptarnaujantis skyrius

Pareigos

Vardas pavardė

Darbo telefonas

Vietinis

Šeimos gydytoja

Gina Strockė

28581

415

Šeimos gydytoja

Vilma Aleknavičiūtė

71641

409

Vidaus ligų gydytoja

Janina Žemaitaitienė

28584

410

Šeimos gydytoja

Daivutė Maršauskienė

28583

411

Šeimos gydytoja

Linutė Barysienė

70884

413

Šeimos gydytoja

Laura Bieliauskaitė-Svetlauskienė

28585

408

Vaikų ligų gydytoja

Vida Milienė

28582

414

Šeimos gydytoja

Indrė Vitkienė

28581

415

Šeimos gydytojas

Antanas Damkus

28581

415

Gyd. akušerė ginekologė

Violeta Adomaitienė

71132

416

Gyd. akušerė ginekologė

Rita Morkūnaitė

28580

417

Gydytoja odontologė

Albina Jurgelevičienė

28579

418

Gydytoja odontologė

Greta Klimavičienė

28579

418

Gydytojas odontologas

Povilas Stadulis

28579

418

Gydytojas chirurgas

Virgilijus Leketas

28578

419

Gydytoja psichiatrė

Justina Morkevičienė

28577

420

Gydytoja psichiatrė

Irena Žilinskienė

28577

420

Vaikų ir paauglių psichiatrė

Vida Niemciennė

28583

428

Psichologė

Kristina Baranauskienė

28576

421

Socialinis darbuotojas

Žaneta Lingienė (registr.)

73367

422

Vaikų registratūra

Laimutė Zelenienė

71413

423, 424

Suaugusių registratūra

Lina Čiginskienė

71413

423, 424

Akušerė

Jolanta Žvinakienė

71132

416

Akušerė

Inga Armanavičienė

28580

417

Bendrosios pr. slaugytoja

Asta Paškauskienė

71641

409

Bendrosios pr. slaugytoja

Virginija Vabolienė

28583

411

Bendrosios pr. slaugytoja

Antosė Dailutė Gudaitienė

70884

413

Bendrosios pr. slaugytoja

Vilma Žemaitienė

28585

408

Bendrosios pr. slaugytoja

Julė Vabuolienė

28582

414

Bendrosios pr. slaugytoja

Virginija Vyturienė

28581

415

Bendrosios pr. slaugytoja

Laima Stankevičienė

28581

415

Psichikos sv. slaugytoja

Danutė Agurkienė

28577

420

Psichikos sv. slaugytoja

Ona Šuliauskienė

28577

420

 

Ambulatorijos

Daugų ambulatorija

Šeimos gydytoja

Gydytoja odontologė

Sveikatos statistikė

V. Mirono g. 9, 64141

Ilona Ališauskaitė

Greta Klimavičienė

Diana Dukštienė

 

69272

 

28574

 

501

 

502

Butrimonių ambulatorija

Šeimos gydytoja-vedėja

Gydytoja odontologė

Bendruomenės slaugytoja

Med. registratorė

Ateities g. 4, 64430

Honorata Žilinskienė

Ona Tumelienė

Inga Žilinskienė

Nijolė Balevičiūtė

 

61483

 

 

28573

 

503

 

 

504

Krokialaukio ambulatorija

Šeimos gydytoja

Med. registratorė (klinik. laborantė)

Gydytoja odontologė

Vytauto g. 1, 64355

Gina Strockė

Nijolė Žukauskienė

Albina Jurgelevičienė

Albina Jezukevičienė

 

68303

28572

 

 

505

506

Simno ambulatorija

Šeimos gydytoja-vedėja

Slaugytoja

Šeimos gydytoja

Gydytoja odontologė

Vairuotojas

Vytauto g. 55, 64305

Jūratė Overaitytė

Alma Butrimavičienė

Indrė Vitkienė

Eglė Čiginskienė

Algis Brusokas

 

60440

28571

28571

60440

 

 

507

509

510

508

Miroslavo ambulatorija

Šeimos gydytojas

Šeimos gydytoja

Med registratorė (klin. Laborantė)

 

Slaugytojos

Gydytoja odontologė

Vairuotojas

 

Antanas Damkus

Linutė Barysienė

Danguolė Kvederevičienė

Vilma Dimšienė

Dalė Gegužienė

Violeta Antanavičienė

Mindaugas Bilius

 

28570

28570

66394

66394

 

511

511

512

513

 

Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė   V. Mirono g. 9, 64141

Vidaus ligų gydytojas

Egidijus Šerelis

69352

516

Šeimos gydytoja

Ilona Ališauskaitė

69352

516

Vyriausioji slaugos administratorė

Lina Makarevičienė

69284

514

Bendrosios prakt. slaugyt. postas, virtuvė

 

69135

515

Ūkio dalis

Mindaugas Kamarauskas

69352

520

 

BPG kabinetai

Makniūnų BPG kabinetas

Vidaus ligų gydytojas

Bendruomenės slaugytoja

Gydytoja odontologė

Dzūkų g. 4, 64192

Gina Strockė

Vilma Visockienė

Laimutė Aukškalnienė

28569

 

 

517

Luksnėnų BPG kabinetas

Šeimos gydytojas

Bendruomenės slaugytoja

Gydytojas odontologas

Parko g. 17, 64049

Vilma Aleknavičiūtė

Edita Jankauskienė

Antanas Šaltenis

67649

 

520

518

Pivašiūnų BPG kabinetas

Šeimos gydytoja

Gydytoja odontologė

Bendruomenės slaugytoja

Šlaito g. 1, 64482

Daivutė Maršauskienė

Gytė Paltarokaitė

Jolita Junevičienė

 

29338

 

 

519

 

Bendruomenės medicinos punktai                                                                                                                       

Alovės med. punktas

Regina Grigaravičienė

8-647-33606

Mokyklos g. 5, 64117

Ąžuolinių med. punktas

Ina Giniūnienė

8-672-48322

Parko g. 7, 64319

Kančėnų med. punktas

Laimutė Lubauskienė

8-647-33599

Centrinė g. 9, 67133

Miklusėnų med. punktas

Ona Bozienė

8-672-48399

Pergalės g. 39, 62461

Nemunaičio med. punktas

Danguolė Kuniejienė

  8-684-67166

Vytauto g. 42, 64021

Punios med. punktas

Dalė Džervienė

8-601-90711

Kauno g. 3, 64401

Vankiškių med. punktas

Dalė Gegužienė

8-684-67696

Tujų g. 17, Vankiškės

Verebiejų med. punktas

Irena Mazgelienė

8-616-79300

Liepų g. 2, 64353

 

 

Puslapis "Kontaktai" atnaujintas 2019-01-08