Naujienos

2019-01-08 04:01:32

Nauja įstaigos direktorė

Nuo 2019 m. sausio mėn. 8 dienos įstaigai laikinai vadovaus direktorė Giedrė Ilgūnaitė.